Main Content

NGK Eudokiakerk Kampen

Wij geloven dat God bestaat en willen graag bij Hem horen. We willen leven in verbondenheid met Jezus Christus en daarom ook met elkaar. En wij willen van betekenis zijn voor de Kamper samenleving.

Samen leven met God

De Eudokiakerk is een gemeente van gelovige mensen, die graag willen groeien in geloof en elkaar daarbij nodig hebben. Iedereen is van harte welkom om het geloof in God en de redding door Jezus met ons te delen. Iedereen is van belang en kan als levende steen kan bijdragen aan de bouw van Gods huis. De hoeksteen, het fundament van dat bouwwerk is Jezus. Wij weten ons als gemeente afhankelijk van God.

"We vergeven elkaar, we dienen elkaar en bouwen elkaar op..."

Geloof, hoop en liefde

We kennen dit woordpaar uit Paulus’ brief aan de Korintiërs, waar hij schrijft: “Dit is wat blijft: geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de …

Lees meer

Translate »