Main Content

Eudokiakerk

Wij geloven dat God bestaat en willen graag bij Hem horen. We willen leven in verbondenheid met Jezus Christus en daarom ook met elkaar. En wij willen van betekenis zijn voor de Kamper samenleving.

Samen leven met God

De Eudokiakerk is een gemeente van gelovige mensen, die graag willen groeien in geloof en elkaar daarbij nodig hebben. Iedereen is van harte welkom om het geloof in God en de redding door Jezus met ons te delen. Het jaarthema van de Eudokiakerk is Steen voor steen. Dat houdt in dat iedereen van belang is, en als levende steen kan bijdragen aan de bouw van Gods huis. De hoeksteen, het fundament van dat bouwwerk is Jezus. Wij weten ons als gemeente afhankelijk van God.

"We vergeven elkaar, we dienen elkaar en bouwen elkaar op..."

Lied van de maand juli 2021

Heel de schepping, prijs de Heer! Liedboek 154b Vuurdoop van drie mannenWeet  je het nog? Jouw eerste spreekbeurt, rijexamen, optreden op de …

Lees meer