Main Content

Eudokiakerk

Wij geloven dat God bestaat en willen graag bij Hem horen. We willen leven in verbondenheid met Jezus Christus en daarom ook met elkaar. En wij willen van betekenis zijn voor de Kamper samenleving.

Samen leven met God

De Eudokiakerk is een gemeente van gelovige mensen, die graag willen groeien in geloof en elkaar daarbij nodig hebben. Iedereen is van harte welkom om het geloof in God en de redding door Jezus met ons te delen. Het jaarthema van de Eudokiakerk is Steen voor steen. Dat houdt in dat iedereen van belang is, en als levende steen kan bijdragen aan de bouw van Gods huis. De hoeksteen, het fundament van dat bouwwerk is Jezus. Wij weten ons als gemeente afhankelijk van God.

"We vergeven elkaar, we dienen elkaar en bouwen elkaar op..."

Weer aan het werk

Voor de meesten van ons zit de vakantie er weer op en zijn de “normale” taken op school of werk weer opgepakt. Ik hoop dat iedereen daar weer veel …

Lees meer